Terrasse

En terrasse skal bygges hvor de gode forudsætninger er. Det vil sige et sted hvor der er læ og sol og hvor den kan få den rette størrelse. Bruger man nogle af de samme materialer til terrassen som man har brugt på sit hus, så vil tingene være i harmoni med hinanden. En terrasse er med til at binde hus og have sammen.

DM Byggeindustri kan tegne og udfører din nye terrasse.