Firmaprofil

DM Byggeindustri ApS blev stiftet i 1977 af Flemming Dalgaard og Bruno Mølholm, men i 1997 gennemgik DM Byggeindustri ApS et skifte i ejerskabet, da Bruno Mølholm døde. Fra 1997 til 2012 var Flemming Dalgaard tømrermester, og overdrog i januar 2012 ansvaret til sin søn Carsten Dalgaard, som nu er eneejer af firmaet.

Arbejdsopgaverne har igennem årene vekslet mellem nybyggeri, renovering samt spjældopgaver og trods store udsving indenfor byggebranchen, har DM Byggeindustri haft evne til at udvikle sig og være på markedet i alle årene. I dag er der 8 dygtige og engagerede medarbejdere og de er med til at sikre kvalitet og tilfredse kunder. De mange byggeaktiviteter styres fra vores kontor og værksted i industri kvarteret i Sædding.

Vi er behjælpelig med alle ændringer i forbindelse med din bygning. Vi kan være med helt fra starten af projekteringsfasen, hvor vi kan synliggøre ideer med skitse tegninger, samt ikke mindst sørge for at lave myndighedstegninger. Vi rådgiver dig, således at du får den bedste og flotteste løsning og ved enhver opgave, får du en engageret tømrermester, fra projektering til sidste søm er slået i.

DM Byggeindustri sætter en ære i, at slutresultatet bliver smukt, holdbart og lever op til dine forventninger. Korrekt rådgivning, kreativitet og planlægning er med til at klarlægge hvorledes arbejdet skal udføres. Er der ingen planlægning, er der heller ikke nogen succes.

Som regel, er det de samme underentreprenører, vi bruger og samarbejder med, da det giver et bedre resultat på længere sigt. Det minimerer vores byggeudgifter samt fejl og mangler, når vi kender og koordinerer hinandens arbejdsgange og arbejdsopgaver. Vores samlede erfaring kommer dit byggeprojekt til gode og vi er altid klar til en snak omkring godt håndværk.

Vi er selvfølgelig tilsluttet BYG Garanti ordningen.

VISION OG MISSION

For DM Byggeindustri er kvalitet et afgørende mål at stræbe efter. Derfor har vi udviklet en mission og en vision for vores virksomhed.

Mission
Vi vil rådgive kunder på et højt fagligt niveau og vores løsninger skal være med til at optimere kundernes økonomi.
Vi er til for at hjælpe vores kunder – både erhvervslivet, offentlige og private kunder – til at spare på energien. Fordi energibesparelser ikke kun er godt for klimaet, det er også godt for økonomien.
Tidligere bygherrer kommer ofte tilbage til os, når der skal udvides eller bygges nyt. Det ser vi som et tegn på, at vores mål om kvalitet og viljen til at aflevere til tiden lykkes.

Vision
Vi sørger for at udvikle virksomheden hele tiden og tiltrække ny viden. Vi stræber altid mod at være på forkant og yde det bedste.
Gennem innovative løsninger er DM Byggeindustri i stand til i tide at kommunikere med mange forskellige interessegrupper, således at tvister og fejl undgås.

VORES VÆRDIER

DM Byggeindustri arbejder ud fra et værdisæt bestående af tre værdier. Disse skal være med til at kendetegne og definere DM Byggeindustri overfor kunder og omgivelserne i øvrigt. De tre værdier er: Innovation, Kvalitet samt Ansvarlighed.

Innovation
Ordet betyder fornyelse, nydannelse og forbedring. DM Byggeindustri skal være fornyende i alle led.

Kvalitet
Medarbejdere der trives, evner at føre kundernes idéer ud i livet. DM Byggeindustri er forpligtiget til kvalitet.

Ansvarlighed
Hos DM Byggeindustri dækker ordet ansvarlighed også troværdighed og åbenhed. Kunder kan acceptere fejl, hvis man gør opmærksom på dette samt gør noget ved det straks. Vi gør altid det, som vi siger.

DM Byggeindustri vil forholde sig etisk, socialt og miljømæssigt forsvarligt i forhold til det samfund, som virksomheden er en del af.

ENTREPRISEFORMER

Totalentreprise
Ved totalentrepriser påtager DM Byggeindustri ApS sig det fulde ansvar for både projektering, koordinering samt udførelse af opgaven baseret på bygherrens ønsker og ideer – til den aftalte pris, kvalitet og til det fastsatte tidspunkt. Således kan vores kunder opnå et sikkert budget samt en ansvarlig løsning, og derved bruge sine ressourcer andet sted.

Hovedentreprise
Ved indgåelse af en hovedentreprise baseret på et færdigudarbejdet projekt, tager DM Byggeindustri ApS ansvaret for byggeledelsen både økonomisk og styringsmæssigt. Derudover deltager vi gerne med forslag til rådgivere og vil samtidig være en aktiv sparringspartner i forhold til bygherre, brugere og rådgivere.

Fagentreprise
Ved fagentrepriser som er baseret på et færdigudarbejdet projekt fra bygherre, tager DM Byggeindustri ApS ansvaret for udførelsen af vores egenproduktion, men bygherren skal koordinere de enkelte entrepriser. Som ved hovedentrepriser er bygherre ligeledes velkommen til at trække på vores kompetencer.

LÆREPLADS

Vi tager løbende lærlinge ind i DM Byggeindustri ApS.

Under hele uddannelsesforløbet vil du komme til at prøve det hele inde for faget. Der vil være mulighed for at komme både på de store pladser, og komme ud på de mindre opgaver.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning, hvis du ønsker at komme i lære ved DM Byggeindustri ApS.

Ansøgningen skal være mærket: “Vedrørende læreplads hos DM Byggeindustri ApS”.