Tag

Et nyt tag er en oplagt mulighed for at give din bolig et stilmæssigt løft, fordi taget udgør en vigtig del af husets fremtoning. Hvad enten opgaven går ud på at bygge nyt eller at renovere så er der mulighed for at vælge spændende tagdækningsprofiler og flotte farver. Taget er et af de mest udsatte steder på dit hus og det skal derfor være tæt, holdbart og smukt i hele dens levetid.

Hvis taget skal skiftes, er der en verden af muligheder med betontagsten, tegltagsten, skifer, stålplader eller tagpap. I gennem årene har vi lavet tage på Industribygninger, administrationsbygninger, halbyggeri, landbrugsbyggeri, etagebyggeri, enfamilieshuse og sommerhuse, så DM Byggeindustri rådgiver og inspirerer med udgangspunkt i din bygning og er din professionelle partner i tagarbejde.